In de loop der jaren hebben onderstaande rammen veel invloed uitgeoefend op het fokmateriaal wat nu op ons bedrijf aanwezig is.


 

4380-7425

4380-7425 (2) BS 90 AV A90


3938-03459

3938-03459 (2) BS 91 AV 89